• Get in touch with us
  • Address: 1300 Derby Road, Birmingham, MI 48009
  • Call us 1 248-224-1207

School History

Year Student Count Principal Year Chair of Board
2014-2015 690 Wang,Huiping 2014 Zhang, Weiguo
2013-2014 799 Jiang, Daming 2013 Wang, Huiping
2012-2013 841 Pan, Jianrong 2012 Qi, Yue
2011-2012 841 Pan, Jianrong 2011 Zhu, Guoqi
2010-2011 841 Pan, Jianrong 2010 Deng, xiaodong
2009-2010 841 Mao, Daolu 2009 Jiang, Daming
2008-2009 856 Zong, Lin 2008 Cai, Wayne
2007-2008 851 Zong, Lin 2007 Shu, Jianing
2006-2007 563 Zong, Lin 2006 Hon, Junwen
2005-2006 727 Xiao, Peng 2005 Yuan, Charles
2004-2005 600 Zhao, Yonglu 2004 Chen, Chaozhuo
2003-2004 586 Zhao, Yonglu 2003 Xiao, Peng
2002-2003 535 Zhao, Yonglu 2002 Shi, Mingfeng
2001-2002 455 Liu, Lihua 2001 Zhang, Jianjun
2000-2001 392 Chen, XiaoQing 2000 Feng, Lizhong
1999-2000 300 Lee, Frank 1999 Hu, Shibin
1998-1999 238 Zhou, Ziliang 1998 Yuan, Wenxue
1997-1998 196 Hu, Shibin 1997 Yuan, Wenxue
1996-1997 210 Sheng, Jianping 1996 Song, Jing
1995-1996 158 Jiang, Fanghui 1995 Xu, Bingchang
1994-1995 101 Hu, Hongxing 1994 Chang, Man-Fang
1993-1994 90 Liang, Cwo-Gee 1993 Tsai, Jason
1992-1993 133 Liang, Cwo-Gee 1992 Wang, Yar-Ming
1991-1992 106 Liu, Kai 1991 Lee, Han-Sheng
1990-1991 Lee, Peter 1990 Chang, Dhi-Chia
1989-1990 113 Li, Litton 1989 Chock, David
1988-1989 116 Wu, George 1988 Chang, Man-Fang
1987-1988 105 Wong, Sam 1987 Ng, Patrick
1986-1987 111 Liu, Bill 1986 Chang, David
1985-1986 Lee, Han-Sheng 1985 Chang, David
1984-1985 126 Chang, Man-Fang 1984 Oh, Larry
1983-1984 Chang, Scott 1983 Oh, Larry
1982-1983 134 Li, C.H. 1982 Chang, Ben
1981-1982 122 Ku, Albert 1981 Chang, Ben
1980-1981 125 Sun, T.C. 1980 Chin, Henry
1979-1980 100 Su, Eugene 1979 Chin, Henry
1978-1979 101 Wang, Norman 1978 Chin, Henry
1977-1978 100 Chin, Henry 1977 Chang, David
1976-1977 56 Liu, Teresa 1976 Hayden Hayden, Molly
1975-1976 Kuo, P.K. 1975
1974-1975 Chou, Charles 1974
1973-1974 Yu, Grace 1973
1972-1973 Su, Eugene 1972